Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt.25 jaarHang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektronische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kenners Kiezen Kwaliteit          Kenners Kiezen Kwaliteit          Hang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektronische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kenners Kiezen Kwaliteit

Lid van ABHS

Lid van ABHS

Lid van de KOMO

Lid van de SKG

Versie 60
Kenners Kiezen Kwaliteit
Producten zoeken - NL - Duits

Wat doen wij ?

Website
Welkom op de website van Agenturen Kruyder Amersfoort . Wij zijn agent van gerenommeerde merken hang- en sluitwerk, bouwbeslag, bevestigingsmateriaal en ijzerwaren. Productkwaliteit staat bij ons op de voorgrond. Ons slogan is: Kwaliteit uit principe.

Menu-items
Door in bijvoorbeeld de linkerkolom te klikken op de menu-items verschijnen de productgroepen die wij voeren. Als u een van deze groepen selecteert, ziet u de door ons gevoerde merken. Door het logo aan te klikken gaat u naar de website van de betreffende fabrikant. Daar treft u de door hen geproduceerde artikelen aan. Dit geldt ook voor de andere menu-items in de linkerkolom.

Informatie en openingstijden
Wij zijn bereid nadere informatie te verschaffen. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen, per e-mail, telefax of telefoon.
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur m.u.v. vrijdagmiddag. Dan zijn wij gesloten vanaf 12.00 uur.

Agent
Wij willen u erop wijzen dat een agent een tussenpersoon is, die bemiddelt tussen fabriek en afnemers, voor rekening en risico van de fabrikant.
Offertes
Gelieve bij het aanvragen van prijzen/offertes altijd de hoeveelheden per artikel aan te geven. Offertes zijn altijd vrijblijvend.Orders
Alle door Agenturen Kruyder Amersfoort vertegenwoordigde fabrikanten houden zich het recht voor wijzigingen in uitvoering, kleur, materiaal of artikel zonder voorafgaande aankondiging of vermelding aan te brengen (zie de diverse verkoopvoorwaarden van de fabrieken).

Leveringen
Agenturen Kruyder Amersfoort levert uitsluitend via de vakhandel.

SPECIALE- en OP MAAT gemaakte ARTIKELEN;
Let op! Bestellingen van artikelen die NIET op voorraad zijn, zijn SPECIALE orders!
SPECIALE ORDERS en OP MAAT GEMAAKTE artikelen kunnen na 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging NOOIT meer geannuleerd worden.
Tevens kunnen deze SPECIALE ORDERS niet geannuleerd worden.
Dit geldt voor ALLE afnemers!

Orderbevestigingen
Men wordt geacht de orderbevestiging van de fabrikant te controleren of alle specificaties juist zijn, zo niet, dan binnen 24 uur per fax of e-mail reageren.Retouren en toezendingen van goederen
Goederen dienen uitsluitend na overleg en toestemming te worden geretourneerd aan de betreffende fabriek. Vrachtkosten zijn voor rekening van degene, die retourneert. U dient rekening te houden dat handlingkosten en herverpakkingskosten worden afgetrokken. Die kunnen oplopen tot maximaal 40% van de waarde van de goederen. Deze producten mogen niet gemonteerd zijn geweest, onbeschadigd zijn, in de originele verpakking zitten en binnen 14 dagen na factuurdatum franco fabriek worden aangeboden, onder vermelding van factuur- of pakbonnummer. Speciaal bestelde of gefabriceerde artikelen worden niet retour genomen.Reclamatieformulier van ABHS

Vrijwaring
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht, die wij aan de site van Agenturen Kruyder Amersfoort (verder genoemd: 'de site') besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: 'de informatie') op de site onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven.

De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of ander in de site opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder toestemming van Agenturen Kruyder Amersfoort . Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie of delen daarvan door de publicatie op een elektronsich (computer)netwerk.

Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Gezien het voorgaande sluit Agenturen Kruyder Amersfoort dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.

"Bovenstaande tekst is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze tekst mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt". ©

Agenturen Kruyder Amersfoort ®
Madoerastraat 41
3818 CS Amersfoort
Tel: 033-4633300
Fax: 033-4637776