Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt.25 jaarHang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektronische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kenners Kiezen Kwaliteit          Kenners Kiezen Kwaliteit          Hang- & sluitwerk - Bouwbeslag - Bevestigingsmaterialen - IJzerwaren - Vluchtwegtechniek - Elektronische toegangscontrole - Elektronische deuropeners - Inboorpaumelles - Projectscharnieren 3D - Onzichtbare scharnieren 3D - Kenners Kiezen Kwaliteit

Lid van ABHS

Lid van ABHS

Lid van de KOMO

Lid van de SKG

Versie 60
Kenners Kiezen Kwaliteit
Producten zoeken - NL - Duits

Glasmontage

Ventilatierooster
Wij wijzen u erop dat bij het toepassen van ventilatieroosters in bewegende raamdeelen alleen kunnen worden toepast als een kalfdeel in dit raam aawezig is. Anders klemt men bij het "opklossen" van het glas het ventilatierooster vast.

Draagpunt van o.a. scharnieren i.v.m. glas
Zorg er altijd voor dat het zwaartepunt (het midden van het glas) in het midden van het scharnierblad gemonteerd wordt.
Dit telt ook bij het achteraf isolatieglas of ander zwaardere glassoorten monteren.

Bij enkelezijdige glasmontage t.o.v. het scharnierblad kunnen de scharnieren gaan "ontrollen" met alle gevaar van dien. Ramen en deuren kunnen ook gaan schroppen (over de onderkant van het kozijn slepen).

Het z.g. "opklossen" van glas
Dit moet op de enige juiste manier manier worden gedaan (zie diverse schema's).

Bij het verkeerd ondersteunen (opklossen) kan er overbelasting ontstaan op de raamconstructie, het kozijn, het nhang- en sluitwerk alsook op het glas. Vele klachten over hang- en sluitwerk zijn hierop terug te voeren.

Bij uitzetklepramen altijd scharnieren met vaste pen of paummeles (links en rechts) toepassen zodat het raam niet naar buiten kan vallen.

Glasmontage 1

Glasmontage 2

Glasmontage 3

"Bovenstaande tekst is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze tekst mag zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden overgenomen, verveelvoudigd of openbaar gemaakt". ©

Agenturen Kruyder Amersfoort ®
Madoerastraat 41
3818 CS Amersfoort
Tel: 033-4633300
Fax: 033-4637776